Duka Danna Mage Hitha - Pramod Lakmal Konara 04-08-17